Tak och taksystem

by admin

Materialet i tak kan vara allt från bananblad , wheaten halm eller sjögräs till lamininated glas , koppar ( se : koppar tak ) , aluminiumplåt och prefabricerade betongelement . I många delar av världen keramiska plattor har varit den dominerande takmaterial i århundraden.

Byggandet av ett tak bestäms av dess metod för stöd och hur det under utrymmet överbryggas och oavsett om taket är sluttande . Stigningen är den vinkel vid vilken taket stiger från sin lägsta till högsta punkt. De flesta inhemska amerikanska arkitektur , utom i mycket torra områden , har tak som är sluttande eller lutande . Även moderna konstruktionselement såsom stuprör kan ta bort behovet av planen, är tak lägrade på grund av tradition och estetik . Så planen är delvis beroende av stilistiska faktorer , och delvis att göra med praktiska . Taksystem från zabra.se.

Vissa typer av taktäckning , exempelvis halm , kräver en brant stigning för att vara vattentäta och hållbara. Andra typer av taktäckning , exempelvis Pantilesna , är instabila på en brant sluttande tak men ger utmärkt skydd för väder vid en relativt låg vinkel. I områden där det finns lite regn , en nästan platt tak med en liten avrinning ger tillräckligt skydd mot en enstaka skyfall . Avloppsrör avlägsna också behovet av ett lutande tak .

Hållbarheten av ett tak är ett bekymmer eftersom taket är ofta den minst tillgängliga delen av en byggnad i syfte att reparation och renovering , medan dess skada eller förstörelse kan få allvarliga effekter .