Tandläkare på resan

by admin

När du är på väg ut att resa är det bra att veta vad du har för försäkringar. Helst när du ska vara borta ett tag vilket ofta är fallet när man reser till Australien. Samma sak gäller självklart när du reser till Sverige. Personer från nordiska länder har precis samma rättigheter som vi svenskar oavsett hur länge de är här. Om du kommer från annat EU-land, på tillfälligt besök och akut behöver uppsöka tandläkare har du också rätt till tandvård om du kan visa upp att man är med i socialförsäkringssystemet i sitt hemland. Detta även om man kommer från Lichtenstein eller Schweiz. Kan du visa intyg på att du har rättigheter att få ekonomiskt stöd för vården i ditt hemland, har du även rätt till det här om du exempelvis går till tandläkare elmborgs.com i Malmö.
Kommer du från ett land utanför Europa är det andra regler som gäller. Det landet måste då ha ett speciellt avtal med Sverige vilket Québec i Kanada och just Australien har! Beroende på situationen innebär det att om man kommer från Australien har man samma rättighet som den som är försäkrad i Sverige. Existerar inget avtal mellan ditt hemland och Sverige och oturen är framme får man som besökare stå för hela kostnaden oberoende orsak.