Stödmurar i Dungowan Dam

by admin

I New South Wales, Australien, ligger en stor damm som heter Dungowan Dam. Den ska nu granskas eftersom rören från dammen blivit så dåliga att de behöver bytas ut. Eventuellt måste även några stödmurar bytas men det är ännu inte bestämt. klicka på länken om du är intresserad av att läsa mer om stödmurar, betongpoolen.nu. Flera rapporter om hur dåliga dessa är har publicerats och det kommer att bli mycket kostsamt att renovera de drabbade delarna. Det undersöks även om det finns andra möjligheter. Ett alternativ är att skicka vatten från Dungowan Dam ner Dungowan Creek i Peel floden, men det kan leda till betydande förluster. En policy övervägs av det Råd som fått i uppgift att lösa detta. Policyn innebär att ta igen hundratusentals dollar i obetalda konton från markinnehavare som har åtkomst till pipelinen. Detta är en infekterad debatt eftersom markägarna säger att kvaliteten på vattnet är för dålig för att användas i hemmen. De vägrar därför att betala sina vattenräkningar. Tvisten har pågått i flera år.

En höjning av dammen har genomförts tidigare och detta utfördes genom att ansluta ett betongdäck till tidigare ditsatta
stödmurar av betong som var ställd på kärnan. Betongdäcket vilar på utvidgad stenutfyllnad på nedströmsslänten. Stödmurarna har löst en del av problemet men nu återstår alltså rören.