Färgning i Kungälv eller Australien?

by admin

Att jobba som frisör är ett populärt yrke där man får syssla med färgning, klippning och permanentning av hår. Har man gått en utbildning och jobbat några år med färgning i Kungälv, kanske man vill ut och se sig om i världen. Vad sägs om Australien?

Det är officiellt, frisörer är för närvarande på  listan över de yrken som efterfrågas i Australien. Om du känner för en nystart i ett helt annat, kan ”down under” vara ett lockande alternativ. Kungälv kan m an alltid återvända till. Färgning av hår är dock lika i båda länder även om personligheterna på kunderna varierar.

Dina frisörsax kommer säkert att hjälpa dig att skära igenom en del av den byråkrati som omger din visumansökan. I teorin kan du sätta igång med ditt nya liv på mindre än sex månader.

Australien kommer ge dig livskvalitet, året runt sol och en bättre levnadsstandard. Du får mindre trafikstockningar, fantastiska sport-och fritidsanläggningar. Levnadskostnaderna är låga där också. De flesta Aussies lever i lyxiga hem till en relativt låg kostnad och 70% av dem äger sitt eget hem. För dem som inte äger, är hyran billigare än genomsnittet i Sverige.

Naturligtvis är det den största flytten i ditt liv och kommer inte nödvändigtvis att vara lekande lätt. Det kan vara stressigt så se till att du gör dina läxor på hemmafronten och sök vägledning. Råd om rätt visumtyp vilka papper du behöver för att skicka in din ansökan. Dina erfarenheter från Kungälv kommer säkert till nytta här och du får mycket att berätta för dina nya kunder.


Stödmurar i Dungowan Dam

by admin

I New South Wales, Australien, ligger en stor damm som heter Dungowan Dam. Den ska nu granskas eftersom rören från dammen blivit så dåliga att de behöver bytas ut. Eventuellt måste även några stödmurar bytas men det är ännu inte bestämt. klicka på länken om du är intresserad av att läsa mer om stödmurar, betongpoolen.nu. Flera rapporter om hur dåliga dessa är har publicerats och det kommer att bli mycket kostsamt att renovera de drabbade delarna. Det undersöks även om det finns andra möjligheter. Ett alternativ är att skicka vatten från Dungowan Dam ner Dungowan Creek i Peel floden, men det kan leda till betydande förluster. En policy övervägs av det Råd som fått i uppgift att lösa detta. Policyn innebär att ta igen hundratusentals dollar i obetalda konton från markinnehavare som har åtkomst till pipelinen. Detta är en infekterad debatt eftersom markägarna säger att kvaliteten på vattnet är för dålig för att användas i hemmen. De vägrar därför att betala sina vattenräkningar. Tvisten har pågått i flera år.

En höjning av dammen har genomförts tidigare och detta utfördes genom att ansluta ett betongdäck till tidigare ditsatta
stödmurar av betong som var ställd på kärnan. Betongdäcket vilar på utvidgad stenutfyllnad på nedströmsslänten. Stödmurarna har löst en del av problemet men nu återstår alltså rören.


Stuga och fritidshus

by admin

Många svenska fritidshus och stugor har gått i arv i flera generationer, oftast är det från början enkla bondgårdar, stugor eller torp som en gång i tiden ägdes och drevs av tidigare släkt. Eftersom industrialiseringen kom sent till Sverige fanns många av dessa små gårdar kvar i drift ända fram till 1940-1950-talen och omvandlades sedan för fritidsjordbruk.

Industrialiseringen drev även fram en längtan till friluftsliv i en trevlig stuga, hos storstadsborna. Detta blev starten av en rörelse för s.k. sportstugor under början av 1900-talet. Ordet ”sportstuga” försvann under 1940-talet och ersattes då med ordet ”fritidshus”.

Under senare år har ordet fritidshus sakta börjat ersättas med sommarhus, och nu senast även med weekendhus. Det äldre ordet Sommarnöje har också fått något av en renässans. Formmässigt syns två tydliga utvecklingar. Dels en utveckling av traditionella bondgårdar, lador och torp som ofta har sadeltak med rejäla takutsprång, relativt stora takvinklar och traditionella rödfärg. Dels inspiration från modernistisk arkitektur med enkla former, stora glasytor och låglutande tak. Det finns nu också tecken på att 40-60-talens sportstugor kommer åter, dock i ny tappning. Det är allmänt känt att man kan hyra stuga i Åre, areskutan.se är det som sköter uthyrningen.

Allt fler stadsnära fritidshus bebos permanent. Orsaker kan vara bostadsbrist, men även låga priser och lugna lägen på relativt stora tomter är attraktiva. Utflyttningen till stugområden ställer på många orter ökade krav på kommunerna beträffande vatten, avlopp, kommunikationer, skolor, daghem och annan infrastruktur.
2007 fanns det ca 680 000 fritidshus i Sverige. 155 700 av dessa bildade 1 319 fritidshusområden. I Stockholms län fanns det flest fritidshusområden, 332 stycken. Det största området var på 453 hektar. Fritidshusområdenas sammanlagda areal är närmare 55 000 hektar, vilket motsvarar en tiondel av tätortsytan. Ca 55% av Sveriges befolkning uppgav 2002 att de hade tillgång till fritidshus, och ca 20% uppgav att de själva ägde fritidshuset.