Ordning i trädgårdslandet

by admin

Innan du ger dig iväg till Australien så kan det vara läge att fixa i ordning i ditt trädgårdsland.  Då kan det vara bra med en jordfräs.

En jordfräs kan användas både till att luckra upp jorden i ett trädgårdsland, vända gräsmattan vid nyanläggning och för större arbeten på nya tomter. Vad en jordfräs gör är att vända upp jorden och finfördela klumpar så att jorden blir mer lättarbetad och dessutom syresätts bättre. Du kan med fördel köpa din jordfräs hos bertilandersson.nu i Linköping.

En investering i en jordfräs är inte något du gör varje år. Det kan därför vara en god idé att ta god tid på dig när du väljer jordfräs. Som med alla andra motordrivna trädgårdsmaskiner är det dina behov som ska styra vilken jordfräs du behöver.

En del tycker att man inte ska använda jordfräs på våren, men det är mest snack. Det är inga som helst problem bara man har valt rätt maskin.


Tandläkare på resan

by admin

När du är på väg ut att resa är det bra att veta vad du har för försäkringar. Helst när du ska vara borta ett tag vilket ofta är fallet när man reser till Australien. Samma sak gäller självklart när du reser till Sverige. Personer från nordiska länder har precis samma rättigheter som vi svenskar oavsett hur länge de är här. Om du kommer från annat EU-land, på tillfälligt besök och akut behöver uppsöka tandläkare har du också rätt till tandvård om du kan visa upp att man är med i socialförsäkringssystemet i sitt hemland. Detta även om man kommer från Lichtenstein eller Schweiz. Kan du visa intyg på att du har rättigheter att få ekonomiskt stöd för vården i ditt hemland, har du även rätt till det här om du exempelvis går till tandläkare elmborgs.com i Malmö.
Kommer du från ett land utanför Europa är det andra regler som gäller. Det landet måste då ha ett speciellt avtal med Sverige vilket Québec i Kanada och just Australien har! Beroende på situationen innebär det att om man kommer från Australien har man samma rättighet som den som är försäkrad i Sverige. Existerar inget avtal mellan ditt hemland och Sverige och oturen är framme får man som besökare stå för hela kostnaden oberoende orsak.


Koalor

by admin

Koalan har inte alltid varit det populära och älskade djur det är i dag. De forna vita nybyggarna i Australien dödade miljontals pungbjörnar för skinnets skull. Denna jakt, tillsammans med markröjning och en ökad omfattning av skogsbränder mellan år 1850 och 1900, decimerade koalapopulationerna så till den grad att man vid början av 1930-talet trodde att de obönhörligen var på väg att utrotas. Jaktförbud och intensivåtgärder har vänt denna nedgång, och koalan är nu relativt vanlig i de biotoper den väljer att vistas i.
Koalan är huvudsakligen nattaktiv och i hög grad anpassad till att tillbringa sitt liv så gott som uteslutande i träd. Den satta kroppen är täckt av tät päls, svansen är reducerad till en liten stump. Tassarna är stora och fingrar och tår är försedda med kraftiga klor. Framtassens första och andra fingrar är motsättliga mot de övriga tre och detta gör det möjligt för koalan att greppa de mindre grenarna under klättring. Koalan klättrar upp för stora träd genom att hålla sig fast i trädstammen med framtassarnas vassa klor samtidigt som bakfötterna tillsammans förs uppåt i en skuttande rörelse. De är inte fullt så kvicka i vändningarna på marken, men tar sig fram med skutt eller en långsammare fyrfota gång.

Hannarna är upp till 50 procent tyngre än honorna, har ett bredare ansikte, mindre öron och en stor körtel på bringan, som honorna saknar. Honorna blir könsmogna vid två års ålder. Hannarna är fortplantningsdugliga vid två års ålder men parar sig oftast inte förrän de är fyra år gamla, eftersom det krävs längre tid för dem att växa till sig så att de kan konkurrera om honorna.

Honan föder en enda unge per år, och de flesta födslarna sker mitt i sommaren (december-januari). Den nyfödda ungen väger mindre än 0,5 g och suger sig fast vid den ena av två spenar i pungen. Så snart ungen börjar äta blad sker tillväxten snabbt. Ungen lämnar pungen för gott efter sju månader och rider sedan på moderns rygg tills den kan klara sig själv vid elva månaders ålder. Ofta fortsätter den att hålla sig i närheten av modern under ytterligare några månader.

Fastän koalan äter blad från många olika trädslag utgörs huvuddelen av deras diet av blad från bara några få eukalyptusarter. En vuxen koala stoppar i sig omkring 500 gram dagligen. Koalan uppvisar flera anpassningar för att klara av denna diet. Kindtänderna är reducerade till en enda och fyra breda, spetsknöliga molarer i varje käkhalva, som finmaler bladen för att underlätta matsmältningen. Mikrobisk spjälkning äger rum i blindtarmen som är upp till fyra gånger sa lång som koalans kroppslängd och i förhållande till kroppsstorleken den längsta bland alla däggdjur. På grund av dietens låga näringsinnehåll spar koalan energi genom sitt levnadssätt. Den rör sig långsamt och sover upp till 18 timmar per dygn. När skymningen faller förflyttar sig koalan från sin favoritplats i en grenklyka upp i trädkronan för att äta. Utom när det är som allra hetast får de all vätska de behöver från bladen.


Om Australien

by admin

Landet Australien har 19.2 miljoner invånare som. Huvudstaden heter Canberra som betyder mötesplats på Aboriginernas språk. Den ligger mellan storstäderna Sydney och Melbourne.  Anledningen till att Canberra blev huvudstad är för att man inte kunde enas om Sydney eller Melbourne skulle bli huvudstad så man byggde helt enkelt upp en stad där i mellan. I och med detta så har Canberra bara 300 000 invånare medan Sydney har 3,5 miljoner och Melbourne 3,2 miljoner.

Var sjunde Australiensare pratar ett annat språk än engelska.  Livsstandarden är ungefär som i Sverige.Ytan är på 7,7 miljoner km2 vilket man kan jämföra med Sveriges 500 000 km2. Australien är den minsta kontinenten men också den största ön. Den skulle uppta ca 7/10 av Europa. Från väst till östkusten är det 4000km. Australien firar sin nationaldag den 26 januari eftersom det var då de första fångarna anlände till  New South wales från Storbritanien då.